งานมุทิตาจิต น้อมรำลึกคุณความดีของอาจารย์ที่เกษียณอายุ พ.ศ. ๒๕๕๘

งานต้อนรับอาจารย์ใหม่ แนะนำสมาชิกใหม่ขององค์กรแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๘

สังสรรค์สมาชิกองค์กรแพทย์ในงานประชุมประจำปีองค์กรแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

 

 
Link
Copyright 2011 Design by องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า